Wat levert de FAMILY-Nalatenschapscheck je/jullie op?

  • een volledige juridische nalatenschapscheck op maat, passend bij jullie situatie en wensen want ieder gezin, iedere familiesituatie is uniek, ook die van u/jou/jullie!
  • een stuk rust want je weet waar je aan toe bent wanneer je geconfronteerd wordt met dit thema én je kent de ideeën en wensen van je gezin/familie
  • algemene kennis en informatie over de juridische aspecten van een nalatenschap
  • meer inzicht in jouw visie en de visie van je gezin/familie op het thema Nalaten & Doorgeven
  • meer verbinding met je gezins-/familieleden, nu en later in je rol als erfgenamen
  • misschien een opening naar dat specifieke gezins-/familielid waar je minder goed contact mee hebt omdat je tijdens dit gesprek meer begrip voor elkaar hebt gekregen
  • optioneel: een uitwerking van het gesprek met een concreet actieplan om vervolgstappen te kunnen zetten
  • optioneel: juridische begeleiding wanneer er door een notaris akten (testamenten) moeten worden opgesteld
  • optioneel: een aantal coachingsgesprekken wanneer je aan de slag wilt met je eigen L.I.E.D. en bepaalde overtuigingen en patronen onder de loep wilt nemen (individueel of als gezin)

Kortom, de moeite waard!

Gun jezelf en elkaar deze waardevolle check !

Juridisch & Persoonlijk
Juridisch & Persoonlijk