Familiebanden zijn sterk en kunnen bij een overlijden van een dierbare een verrijking zijn en de nodige verbondenheid geven.
Erfgenamen vinden steun bij elkaar en wikkelen samen de nalatenschap van hun dierbare af. Dit komt gelukkig vaak voor.
Helaas kunnen familiebanden in een verdrietige situatie ook leiden tot verwijdering en onbegrip,
juist bij de verdeling van een erfenis: hét moment dat geld en emotie elkaar raken.
Op dat moment kan de begeleiding door een onpartijdige Nalatenschapsmediator erg welkom zijn.

“Het gaat me niet om het geld!”

Wanneer deze uitspraak wordt gedaan is dat een eerste signaal dat er iets anders aan de hand is.
Vaak gaat het dan niet zozeer om de verrekening van geld of goederen maar van een ‘verrekening van liefde’,
de erkenning die kinderen wel of niet hebben gekregen van ouders of van andere gezinsleden.

Het gezin van herkomst

Iedere erfgenaam heeft zijn of haar eigen rol in het gezin van herkomst gehad met een eigen herinnering en beleving. Soms zijn daaruit conclusies getrokken die achteraf niet blijken te kloppen. Deze rollen, herinneringen, beleving en conclusies komen allemaal samen bij de verdeling van een erfenis.
Als nalatenschapsmediator breng ik deze verschillende aspecten in kaart en geef ik de nodige inzichten op het juridische en persoonlijke vlak.

Geen ruzie om de erfenis!

Lukt het niet om als erfgenamen de erfenis van ouders of een ander familielid in goede harmonie te verdelen? Voorkom een ruzie om de erfenis en maak gebruik van Nalatenschapsmediation.
Geef het een kans om met elkaar in gesprek te gaan.

“De gesprekken met mijn broers en zussen hebben geleid
tot een stuk rust en duidelijkheid en een opening richting die ander.
Wie had dat ooit kunnen denken?”

Geef nu al duidelijkheid aan je erfgenamen zodat ze later niet voor verrassingen komen te staan.
Ga met elkaar in gesprek en doe de FAMILY-Nalatenschapscheck!

Juridisch & Persoonlijk
Juridisch & Persoonlijk

Aanvaarden of verwerpen van een erfenis

Laat je goed voorlichten voordat je een erfenis aanvaardt.
Zonder dat je het beseft, kun je aansprakelijk zijn voor een negatieve nalatenschap.