De FAMILY-Nalatenschapscheck is bedoeld om op een eerder moment – in goede harmonie – in gesprek te gaan
met je ouders, kinderen en/of broers en zussen over het thema Nalaten.
Wacht niet tot het moment dat er iemand is overleden en emoties binnen de familie hoog zijn opgelopen.

“Persoonlijke en soms pijnlijke onderwerpen niet uit de weg gaan
maar er samen over praten: ook dát is samen een gezin/familie zijn.”

Vragen die bij de FAMILY-Nalatenschapscheck aan bod komen

  • Hoe kijken we met elkaar naar dit thema?
  • Wat vinden we belangrijk?
  • Zijn we goed geïnformeerd?
  • Is er iets geregeld (de wet of een testament)?
  • Hebben wij het – als ouders – goed geregeld?
  • Wat moeten we – als kinderen – doen (of niet doen) als we een erfenis krijgen?
  • Hebben wij het – als kinderen – goed geregeld?
  • Welke stappen kunnen we samen (of ieder apart) zetten?
  • Hoe klinkt ons gezins-L.I.E.D.? “Hoe heeft het Leven ons gevormd en welke Inspiraties en Ervaringen willen we Doorgeven aan de volgende generatie?”

wat

“De stenen die je op je pad laat liggen, daar zullen je kinderen over struikelen.”

De FAMILY-Nalatenschapscheck geeft je als gezin/familie een unieke kans om met elkaar ‘de stenen’ te checken,
de familiebanden te versterken en actie te ondernemen!
Wat levert de FAMILY-Nalatenschapscheck je/jullie op?

Juridisch & Persoonlijk
Juridisch & Persoonlijk