Privacyverklaring

Lukassen EMC Nalatenschapscoaching en Lukassen EMC Coaching & Advies

 

Contactgegevens
Lukassen EMC Nalatenschapscoaching en Lukassen EMC Coaching & Advies
Eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke: Mr. T.J. (Trijnie) Lukassen-Beije
Merbau 61
3315 RP Dordrecht
06-25577047
info@lukassenemc.nl
www.lukassenemc.nl

Definitie
In deze privacyverklaring worden Lukassen EMC Nalatenschapscoaching en Lukassen EMC Coaching & Advies hierna tezamen aangeduid als: “Lukassen EMC”.

Verwerking van persoonsgegevens
Lukassen EMC kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Lukassen EMC en/of omdat u gegevens aan Lukassen EMC heeft verstrekt waarvan bij opgave duidelijk is dat ze zijn verstrekt om door Lukassen EMC te worden verwerkt.

Lukassen EMC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam, voorletters, titels, (privé-, bedrijfs- en/of kantoor)adresgegevens;
 • geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bank- en betalingsgegevens;
 • kopie (levens)testamenten, huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden, samenlevingsovereenkomst, verklaring van erfrecht en overige van belang zijnde akten
 • gegevens met betrekking tot de training of coaching waarvoor u zich heeft aangemeld;
 • feedback die u aan Lukassen EMC verstrekt over het advies, de training en/of coaching;
 • persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals een coachingsprogramma/-traject;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan Lukassen EMC, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website van Lukassen EMC of de aanvraag van een brochure, e-book of nieuwsbrief.

Doel verwerking persoonsgegevens
Lukassen EMC gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • de registratie, verzorging en administratieve afhandeling van de door u aan Lukassen EMC verstrekte opdracht of uw deelname aan de door u gekozen training of coaching;
 • het opnemen van contact voor het verstrekken van inlichtingen en het beantwoorden van vragen;
 • het toezenden van documenten, uitnodigingen voor trainingen of coaching, nieuwsbrief, brochure en/of e-book;
 • de afhandeling van de betaling voor de opdracht of de training of coaching;
 • het verwerken van evaluaties ter verbetering van de dienstverlening door Lukassen EMC.
 • het voldoen aan op Lukassen EMC rustende wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met anderen
Lukassen EMC zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming heeft gegeven aan Lukassen EMC of indien Lukassen EMC daartoe wettelijk verplicht is.

Bewaren van persoonsgegevens
Lukassen EMC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is dan wel wettelijk vereist, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld en verwerkt.
Lukassen EMC verwijdert de gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer u zelf om verwijdering verzoekt.

Google, social media
Google Analytics

Lukassen EMC maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: Privacyverklaring Google
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Lukassen EMC gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Lukassen EMC te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Lukassen EMC heeft hier geen invloed op.

Jitsi Videobellen
Lukassen EMC maakt gebruik van de mogelijkheid van videobellen door middel van Jitsi, ondersteund door de plugin van BuddyMeet. Het persoonlijke wachtwoord dat gebruikt wordt om op de videobelpagina te komen, wordt in eigen beheer verstrekt door Lukassen EMC.
Lees het privacybeleid van Jitsi voor meer informatie: Privacyverklaring Jitsi.org
Opname van het gesprek vindt alleen plaats na verkregen toestemming door de deelnemer.

Nieuwsbrief, brochures en e-book
Wanneer u geen nieuwsbrief, brochure of e-book van Lukassen EMC (meer) wenst te ontvangen, stuur dan een bericht via het contactformulier op de website of stuur een e-mail naar info@lukassenemc.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft onder meer het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lukassenemc.nl. Lukassen EMC zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 10 werkdagen, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens
Lukassen EMC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Lukassen EMC maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Lukassen EMC via info@lukassenemc.nl.

Wijzigingen
Wanneer er iets verandert in de persoonsgegevens die Lukassen EMC verwerkt of de toepasselijke regelgeving, zal Lukassen EMC deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal tijdelijk een melding op de website van Lukassen EMC worden geplaatst.

5 mei 2020

.

.