Bij het onderwerp nalatenschap gaat het niet alleen om wat iemand finacieel nalaat. ‘Wat geef je door?’ is misschien een veel belangrijker vraag.
Lees hier het artikel.

Uit ‘Later’ nummer 1 – 2017/18